KENALI SAFA DAN MARWAH

Safa dan Marwah merupakan dua bukit yang terletak di sebelah selatan dan utara Masjidil Haram Mekah. Jarak antara dua bukit ini sekitar 450 meter. Disinilah disyariatkan sebagai tempat melaksanakan Sa’ie dalam ibadah haji dan umrah. Kedua-dua bukit ini merupakan syiar-syiar Allah dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 158 :
وإن الصفا والمروة من شعابر الله من حج البيت أو أغتم فلا جناح عليه أن يؤتى بهما ومن
تطوع خيرا فإن الله شاکر عليم
“Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui”
Bukit Safa dan Marwah merupakan tempat Siti Hajar mencari air untuk anaknya Nabi Ismail a.s. apabila bekalan yang dibawa telah habis. Siti Hajar berlari-lari kecil mendaki bukit Safa kemudian turun menuju ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Akhirnya setelah ia kembali, keluarlah air zam-zam dari dalam tanah dekat kaki anaknya Nabi Ismail a.s. Peristiwa ini kemudian diabadikan oleh umat Islam dengan melakukan sa’ie ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah.
Bukit Safa
Sebuah bukit yang berada lebih kurang 130 meter di bahagian selatan dari Masjidil Haram. Merupakan tempat permulaan ibadah salie. Antara peristiwa penting yang berlaku di bukit ini:
1. Tempat Rasullullah te berdakwah.
Imam Bukhari rhm. meriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya apabila
turun surah Al-Syu’ara’ ayat 214:
وأنذر عشيرتك الأقربين
214. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.
Rasullullah kemudian naik atas bukit ini dan menyeru kaum Quraisy untuk
berkumpul. Setelah semuanya berkumpul, baginda menyeru kepada mereka supaya beriman dengan Allah dan hari akhirat serta mengingatkan tentang azab api neraka. Bagaimanapun ini telah ditentang oleh kaum Quraisy termasuklah Abu Lahab yang kemudian mencela Rasullullah. Kemudian turunlah Surah Al-Masad: 1-5:
“Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia tetap binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan segala apa yang diusahakannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergelora. Dan juga isterinya, seorang perempuan pembawa kayu api. Di lehernya sejenis tali daripada api”

 

2. Kaum Quraisy meminta Bukit Safa dijadikan bukit emas

Menurut Ibnu Abbas r.a, kaum Quraisy datang menemui Rasulullah memohon agar bukit Safa ditukar menjadi bukit emas dengan janji mereka akan beriman selepas itu. Kemudian baginda berdoa kepada Allah dan malaikat Jibril datang kepadanya:

“Sesungguhnya Tuhanmu memberi salam kepadamu dan berfirman: Jika engkau mahu, nescaya akan dijadikan bukit Safa itu emas buat mereka. Dan sesiapa yang ingkar selepas itu, maka aku akan menyeksanya dengan azab yang belum pernah Aku timpakan kepada seluruh alam ini. Dan jika engkau kehendaki nescaya aku akan bukakan pintu taubat dan rahmat bagi mereka? Lalu Rasullullah menjawab: aku ingin agar dibukakan pintu taubat dan rahmat”.

Dalam riwayat lain, pada ketika itu turunlah surah al-Isra’ ayat 59:
”Dan tidak ada yang dapat menghalang kami daripada mengirimkan kepadamu
tanda tanda kekuasaan kami melainkan tanda-tanda itu telah didustai oleh orang-orang terdahulu”.

3. Abu Jahal menyakit Rasulullah
Ketika Rasulullah berada di bukit Safa, Abu Jahal datang mencerca dan
menyakit baginda Kepala baginda dipukul dengan batu sehingga luka dan
berdarah. Apabila perkara ini sampai ke pengetahuan Hamzah Bin Abdul
Mutalib, beliau kemudian memukul Abu Jahal dengan busur panahnya
sehingga luka parah dan seterusnya memeluk Islam.

4.Peristiwa berkaitan dengan pembukaan Mekah
a. Bukit Safa menjadi tempat pertemuan antara pimpinan tentera selepas
Kota Mekah ditawan.
b. Rasullullah naik atas bukit Safa selepas melakukan tawaf kemudian
menghadap Kaabah seterusnya memuji dan memuja Allah swt serta
berdoa kepadaNya.
c. Rasullullah mengisytiharkan keamanan kepada penduduk Kota Mekah
‘Sesiapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan mendapat
keamanan, sesiapa yang meninggalkan senjatanya maka dia akan
mendapat keamanan dan sesiapa yang memasuki rumahnya dan
menutup pintu maka dia akan mendapat keamanan’
d. Orang yang pernah menyakiti Rasullullah datang memberi baiah janji
setia serta beriman kepada Allah swt.

5.Tempat keluarnya Dabbah dari bumi
Dalam Surah Al-Naml ayat 82:

“Dan apabila telah tetap perkataan ke atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin dengan ayat Kami’

Antara tanda-tanda hampirnya kiamat ialah keluarnya Dabbah (bintang
besar) dari bumi.

Bukit Marwah

Bukit ini terletak di sebelah utara Masjidil Haram kira-kira 300 meter ke arah timur
laut dari Rukun Syami di Kaabah. Menjadi tanda tempat berakhirnya ibadah salle
Merupakan bukit kecil yang terbina daripada batu api atau geretan iaitu batu putih
yang keras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terima Kasih Kerana Melawat Website Kami

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Umrahku.my will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.